Mugues dels Pirineus
Frontera hispanofrancesa a Girona
Tractat dels Pirineus
Frontera Espanya-França
Afitament de la frontera hispanofrancesa
Fites dels Pirineus
Mugues de la frontera hispanofrancesa
Marques de la frontera a Girona
Metes del Pirineu
Senyals fronterers a Girona
Mugues frontereres dels Pirineus

Fites frontereres del terme municipal de Camprodon

Mapa de la frontera francoespanyola (Camprodon)

521. Coll de Malrem. Fita.

Municipi: Camprodon - Commune: Lamanère.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=457249 Y=4687774 Alt.=1.131 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 521 Coll de MalremFita 521. Coll de Malrem. (Gener de 2014)

520. Coll de Vernadell. Creu.

Municipi: Camprodon - Commune: Prats-de-Mollo-la-Preste.

Coordenades geogràfiques UTM. Fus 31: X=456162 Y=4689668 Alt.=1.373 m.

Veure coordenades a Google Earth

Muga 520 Coll de VernadellFita 520. Coll de Vernadell. (Gener de 2014)

* Descarrega Google Earth per accedir a la localització exacta de les marques.

Acta final de l'arranjament de límits entre Espanya i França

En les disposicions addicionals al Tractat de límits entre Espanya i França de 2 de desembre de 1856, signades a Baiona l'11 de juliol de 1868, i en particular en l'ACTA FINAL de l'arranjament de límits entre Espanya i França pel Pirineu, signada a Baiona el dia 11 de juliol de 1868, que separen els dos països des de la Vall d'Andorra al Mediterrani, trobem els següents articles relacionats amb les mugues situades al terme municipal de Camprodon que diuen textualment (en espanyol):

«520. Se siguen las sierras de Montfalgar y del Bruse Cremat; se pasa el Coll de les Moles, y se llega al de Bernadell, donde se esculpió una cruz en la superficie vertical, frontera al Norte de una peña aislada muy grande á 10 metros al Este del sendero.

521. Pasando por la roca del Tabal se llega al Coll de Malrems, y en él se levantó un pilar cuatro metros, al Oeste del paso.»

“Jo no faig mal a ningú, seguint els camins que no porten a Roma”

(La mala reputació) Georges Brassens

 

Segueix la web a:

 

Facebook

 

Google+

 

Twitter

 

Comparteix la web a:

 

Facebook

 

Twitter

 

Google

 

Delicious

 

Digg